Moritorning [78]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
149.25
Yargının tam bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması için adımların atılması
Adalet
Hukukun Üstünlüğü
Yargı Bağımsızlığı
Kabul Edildi
 Namibya
Yerine Getirme Yükümlülüğü
Anayasa Değişikliği
Anayasa Değişikliği_11022017 tarihli Resmi Gazete.pdf
Kanun
Yüksek Yargı
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)005-tur