Displaying 1 - 50 of 511
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.301. Sınır noktalarında ve göç merkezlerinde sığınmacıların hukuki destek ve More ... Adalet Kabul Edildi  Meksika Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.300. Mültecilerin geri dönüşlerinin uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekl More ... Adalet Kabul Edildi  Arnavutluk Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.299. Mültecilere ev sahipliği ve bu kişilere gerekli hizmetlerin sunulması ko More ... Adalet Kabul Edildi  Katar Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.298. Türkiye’ye sığınmayı isteyen kişilere insan hakları merkezli bir yaklaşı More ... Adalet Kabul Edildi  Azerbaycan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.297. Uluslararası topluluğun dikkatinin mültecilerin içinde bulundukları zor More ... Adalet Kabul Edildi  Libya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.296. Mülteciler, göçmenler ve sığınmacılara insani yardım, eğitim ve sağlık h More ... Adalet Kabul Edildi  Sudan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.295. Türkiye topraklarındaki tüm sığınmacılar ve göçmenlerin temel insan hakl More ... Adalet Kabul Edildi  Afganistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.294. Korunmaları için daha fazla kaynak tahsisi edilmesini teşvik ederek mült More ... Adalet Kabul Edildi  Venezuela Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.293. Tüm göçmen işçilerin sağlık hizmetine erişimlerinin sağlanması (Afganist More ... Adalet Kabul Edildi  Afganistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.292. Göçmenlerin haklarının uluslararası insan hakları standartları uyarınca More ... Adalet Kabul Edildi  Filipinler Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.291. Tüm paydaşların katılımı ile Ulusal Göç Eylem Planı’nın hazırlanmasına y More ... Adalet Kabul Edildi  Yemen Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.290. Engelli bireylere karşı ayrımcı hükümlerin gözden geçirilmesinin ve ayr More ... Adalet Kabul Edildi  Ruanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.289. Başta engelli çocuklar için erişebilirlik olmak üzere engelli bireylerin More ... Adalet Kabul Edildi  Vietnam Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.288. Engelli bireylerin haklarının korunması ve desteklenmesi için mevzuatla More ... Adalet Kabul Edildi  Umman Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.287. Engelli çocuklar için kapsayıcı eğitimin artırılması için daha ileri adı More ... Adalet Kabul Edildi  Karadağ Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.286. Kurumlarda bulunan engelli bireylerin tecrit edilmesinden ve rızaya daya More ... Adalet Kabul Edildi  Cezayir Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.285. Ayrımcılıkla mücadele mevzuatının Engelli Bireylerin Haklarına ilişkin S More ... Adalet Kabul Edildi  Malezya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.284. Engelli bireylerle ilgili ayrımcı hükümlerin iptal edilmesi ve ayrımcılı More ... Adalet Kabul Edildi  Haiti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.283. Engelli bireyler aleyhindeki ayrımcı hükümlerin iptal edilmesi ve ayrımc More ... Adalet Kabul Edildi  Çad Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.282. Engelli bireylerin haklarının geliştirilmesi için mevzuat ve kurum düzey More ... Adalet Kabul Edildi  Bhutan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.281. Kapsayıcı eğitime erişimlerinin teminat altına alınması dahil, engelli b More ... Adalet Kabul Edildi  Ukrayna Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ Engelli bireylerin topluma dahil edilmesi ve yeterli sağlık hizmeti verilmesi da More ... Adalet Kabul Edildi  Sudan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.279. Engelli çocuklar için kapsayıcı eğitimin teşvik edilmesi (Güney Sudan); Adalet Kabul Edildi  Güney Sudan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.278. Engelli bireylerin topluma ve kendi çevrelerine dahil olmalarını ve etki More ... Adalet Kabul Edildi  Cibuti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.277. Kırsal alanlardakiler dahil, engelli bireyler için kapsayıcı eğitimi kol More ... Adalet Kabul Edildi  Singapur Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.276. Engelli Bireylerin Haklarına ilişkin Sözleşme’nin Uygulanmasını ve İzlen More ... Adalet Kabul Edildi  Ürdün Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.274. Kendi kurumlarının üyelerini seçerken Müslüman olmayan azınlıkların yaşa More ... Adalet Kabul Edildi  Lübnan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.271. Düzenlemelerin yapılmasına verilen yedi yıllık araya son verilerek ve da More ... Adalet Kabul Edildi  Yunanistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.263. Tüm evli kadınları ve çocukların haklarını teminat altına almak üzere, k More ... Adalet Kabul Edildi  Hindistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.262. Çocukların her türlü bedensel cezalandırmasını yasaklayan bir mevzuatın More ... Adalet Kabul Edildi  Polonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.261. Çocuk işçiliği ile mücadeleyi amaçlayan ulusal planın uygulanmasına ve d More ... Adalet Kabul Edildi  Umman Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.260. Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak için hükümetin ça More ... Adalet Kabul Edildi  Namibya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.259. Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı’nın etkili şekilde uygulanma More ... Adalet Kabul Edildi  Malezya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.258. Çocuklara ve ergenlerin hakları ve genel anlamda esenliklerinin korunmas More ... Adalet Kabul Edildi  Dominik Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.257. Çocuklara ve ergenlere karşı şiddet, kötü muamele ya da terk edilmeleri More ... Adalet Kabul Edildi  Küba Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.256. Çocuklar için asgari çalışma yaşının yeniden değerlendirilmesi ve kayıt More ... Adalet Kabul Edildi  Bahreyn Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.254. Çocuklara karşı şiddetin önlenmesi ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırıl More ... Adalet Kabul Edildi  Ukrayna Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.253. Kadınların, çocukların ve engelli bireylerin haklarını desteklenmesini a More ... Adalet Kabul Edildi  Türkmenistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.252. Yüksek öğretim ve istihdam alanında kadın temsilini artırma çabalarının More ... Adalet Kabul Edildi  Sri Lanka Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.251. Kadın sığınma evleri ile şiddet önleme ve izleme merkezlerine destek ver More ... Adalet Kabul Edildi  Singapur Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.250. Kadına karşı her türlü ayrımcılıkla mücadele politikasının devam ettiril More ... Adalet Kabul Edildi  Umman Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.249. Toplumun her alanında kadınların güçlendirilmesi ve katılımlarının artır More ... Adalet Kabul Edildi  Nepal Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.248. Çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler konusunda zarar verici uygulamalar More ... Adalet Kabul Edildi  Namibya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.247. Erken Yaşta ve Zorla evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Ey More ... Adalet Kabul Edildi  Maldivler Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Kadınların liderlik rollerinde daha fazla yer almalarının sağlanması için her tü More ... Adalet Kabul Edildi  Kırgızistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ Karar verici düzeylerde kadınların temsilinin artırılması için ek adımlar atılma More ... Adalet Kabul Edildi  Kamboçya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.244. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmek için konuyla ilgili politika ve More ... Adalet Kabul Edildi  Tayland Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.243. Çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler dahil, kadınlara ve kız çocukların More ... Adalet Kabul Edildi  İtalya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konusunda kolluk kuvvetlerinin güçlen More ... Adalet Kabul Edildi  Belçika Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3. DÖNGÜ (2020) TAVSİYELERİ 45.241. Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planları ile 2018-20 More ... Adalet Kabul Edildi  Botsvana Saygı Gösterme Yükümlülüğü
Count 50 Count 50