Clear
Displaying 1 - 50 of 307
COL 5 COL 6 COL 7 COL 8 COL 17 COL 18 COL 19 COL 20
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Kadınların liderlik rollerinde daha fazla yer almalarının sağlanması için her tü More ... Adalet Kabul Edildi  Kırgızistan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.233. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele ederek ve İstanbul Sözleşmesi’nin ta More ... Adalet Kabul Edildi  Norveç Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.221. Kadına karşı her türlü şiddetle mücadeleye ve kadına karşı şiddet olayla More ... Adalet Kabul Edildi  Tunus Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.180. Gazeteciler ve insan hakları savunucularının ifade özgürlüğünü teminat a More ... Özgürlük Kabul Edildi  Arjantin Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.156. Basın, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlükleri dahil ifade özgürlüğ More ... Özgürlük Kabul Edildi  Yeni Zelanda Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.139. Tutuklu yargılamalara aşırı derecede başvurulmasına son verilmesi, suç i More ... Adalet Kabul Edildi  Avustralya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.135. Sorumluların adaletin önüne çıkarılarak yargısız infaz ve zorla kaybedil More ... Adalet Kabul Edildi  Uruguay Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.121. Hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına saygı gösterilmesi ve Avr More ... Adalet Kabul Edildi  Çek Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.51. Ev içi şiddete sıfır tolerans gösterilmesi için daha ileri tedbirlerin al More ... Adalet Kabul Edildi  Azerbaycan Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.30. İnsan Hakları Eylem Planı’nın kabulünün hızlandırılması Adalet Kabul Edildi  Katar Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 45.24. Ulusal insan hakları kurumunun görevini yerine getirebilmesi için uygun k More ... Adalet Kabul Edildi  Togo Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ BM Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin başvuru usullerine ilişkin Seçmeli Protokolü More ... Adalet Kabul Edildi  Zimbabve Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Çocuk Haklarına dair Sözleşmenin başvuru usullerine ilişkin Seçmeli Protokolünün More ... Adalet Kabul Edildi  Portekiz Koruma Yükümlülüğü Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne ilişkin Bireysel Başvuruları dü More ...
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Kapsamlı bir ayrımcılıkla mücadele yasası çıkartılması ve bu yasanın etkili bir More ... Özgürlük Kabul Edildi  Çek Cumhuriyeti Saygı Gösterme Yükümlülüğü 2016 yılında yasalaşan Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu yasası
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Kamu sektörü ve özel sektörde farklı ayrımcılık türlerine karşı ve eşitliği sağl More ... Özgürlük Kabul Edildi  Arnavutluk Önleme Yükümlülüğü Ayrımcılıkla Mücadele ve eşitlik kurumu yasası
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Polisin şiddet kullanımına dair şikâyetleri soruşturmak üzere tam anlamıyla bağı More ... Adalet Kabul Edildi  Belçika Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yürütmenin hukuksuz müdahaleden kaçınmasını da içerecek şekilde, yargının bağıms More ... Adalet Kabul Edildi  Avusturya Yerine Getirme Yükümlülüğü Anayasa Değişikliği
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yürütmenin yargıya yönelik artan müdahalesine ilişkin endişelere karşı çözüm üre More ... Adalet Kabul Edildi  Avustralya Yerine Getirme Yükümlülüğü Anayasa Değişikliği
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması Adalet Kabul Edildi  Uruguay Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargının tam bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanması için adımların atılma More ... Adalet Kabul Edildi  Namibya Yerine Getirme Yükümlülüğü Anayasa Değişikliği
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargının, devletin diğer organlarına ait birimlerin müdahalesine karşı korunması Adalet Kabul Edildi  İsviçre Yerine Getirme Yükümlülüğü Anayasa Değişikliği
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargının tüm alanlarının yürütmeden tamamıyla bağımsız olması Adalet Kabul Edildi  Danimarka Önleme Yükümlülüğü Anayasa Değişikliği - 16 Nisan 2018 Halk Oylaması sonucu kabul edilen Anayasa D More ...
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargının tam bağımsızlığının teminat altına alınması Adalet Kabul Edildi  Lüksemburg Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Onarıcı adalet ilkelerinin hayata geçirilmesini değerlendirmeyi de içerecek şeki More ... Adalet Kabul Edildi  Endonezya Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yasal reformların etkili bir biçimde uygulanmasını sağlayarak hukukun üstünlüğün More ... Adalet Kabul Edildi  Singapur Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Bağımsız yargının güçlendirilmesi ve tüm yargı reformları konusunda sivil toplum More ... Adalet Kabul Edildi  Amerikan Birleşik Devletleri (ABD) Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanmasına yönelik reform çalışmaları More ... Adalet Kabul Edildi  Slovakya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörünün tavsiyeleri doğrultusu More ... Adalet Kabul Edildi  Şili Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.13 Başta ev içi şiddet olmak üzere kadına karşı şiddetin faillerinin yargılanması v More ... Adalet Kabul Edildi  Panama Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.14 Ulusal mevzuatın internet üzerinde ve internet dışında ifade özgürlüğünü güvence More ... Özgürlük Kabul Edildi  Letonya Saygı Gösterme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.15 İnsan Ticareti ve Mağdurların Korunması Yasasını çıkartmaya yönelik çabaların sü More ... Özgürlük Kabul Edildi  Sudan Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.17 Kadınlara karşı ayrımcılık dahil ayrımcılıkla mücadele için kapsamlı bir yasa çı More ... Özgürlük Kabul Edildi  Filistin Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.18 Eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele ile kolluk kuvvetlerinin izlenmesine yönelik ku More ... Özgürlük Kabul Edildi  Litvanya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.19 İnsan Ticaretinin ile Mücadele ve Mağdurların Korunması Kanunu” taslağının hızla More ... Özgürlük Kabul Edildi  Endonezya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.2 Paris Prensiplerine uygun Ulusal İnsan Hakları Kurumunun kurulması Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Nikaragua Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.21 Ombudsman ve Ulusal İnsan Hakları Kurumu için ‘A’ statüsü akreditasyonunun kazan More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Bosna-Hersek Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.22 Ulusal İnsan Hakları Kurumunun “A” statüsü akreditasyonu için başvurulmasının de More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Macaristan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.23 Ulusal İnsan Hakları Kurumunun güçlendirilerek Paris Prensiplerine uygun biçimde More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Şili Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.24 Ulusal insan hakları kurumunun Paris Prensiplerine bütünüyle uygun olmasını sağl More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Komorlar Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.25 Ulusal İnsan Hakları Kurumunun Paris Prensiplerine uygun hale getirilmesi için g More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Kenya Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.26 İnsan Hakları Kurumunun Paris Prensiplerine uygun biçimde kapasitesinin daha da More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Nijer Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.27 Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları’ adlı proje çerçevesinde eğitim programl More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Yemen Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.28 Çocuk haklarının hayata geçirilmesi ve erken yaşta evlilikle mücadele için “Çocu More ... Adalet Kabul Edildi  Arnavutluk Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.29 2013-2015 yılları Toplumsal Cinsiyet Ulusal Eylem Planının uygulanmasına yönelik More ... Adalet Kabul Edildi  Ekvator Ginesi Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.3 Ülkede insan haklarının daha da korunması ve desteklenmesinin sürdürülmesi Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Azerbaycan Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.31 Yasaların uygulanmasını izlemek üzere bağımsız bir kurul oluşturulmasına yönelik More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Katar Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.32 OP-CAT’in uygulanmasına yönelik iç mekanizmaların güçlendirilmesi Özgürlük Kabul Edildi  İspanya Önleme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.33 Özellikle de nüfusun en marjinal kesimlerini kapsamayı hedefleyen yeni yasa ve e More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  Mauritius Yerine Getirme Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.35 Çocukların ve yaşlıların korunmasına yönelik anayasal reformların gerektiği gibi More ... Adalet Kabul Edildi  Ekvador Koruma Yükümlülüğü
2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ 148.36 Uluslararası standartlara uygun biçimde hukukun üstünlüğü, düşünce, din ve ifade More ... Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık Kabul Edildi  İtalya Yerine Getirme Yükümlülüğü
Count 50 Count 50