Moritorning [299]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.5
Başta cezaevi personeline yönelik olmak üzere, insan hakları eğitimi alanındaki çabaların sürdürülmesi
Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık
Kabul Edildi
 Senegal
Yerine Getirme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı