Moritorning [334]

2. DÖNGÜ (2015) TAVSİYELERİ
148.84
İnsan ticaretine karşı mücadelenin sürdürülmesi
İnsan ticareti ve yasadışı göçmenlerle mücadele konusunda somut eylemlerin başlatılması, uluslararası yükümlülüklerin uygulanması ve uluslararası göçle ilgili yasal düzenin savunulması
Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Bağlılık
Kabul Edildi
 Senegal
Önleme Yükümlülüğü
Yüksek Yargı